Anpassad teori

Kursinnehåll

Anpassad teori
Har du läs & skrivsvårigheter, behöver du få råd & tips om hur du ska komma igång med studierna eller är det något du funderar över?

Då kan vi erbjuda anpassad teori i lugn miljö där vi utgår från dina behov.
Kom förberedd till din lektion så går dina studier fortare framåt.

Vi utgår från detta arbetsmaterial:

Körkortsboken med ljudstöd
Vårt körkortsprogram med ljudstöd
Vägmärken & vägmarkeringar
Vägmärkestest

Om du har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller andra funktionsnedsättningar kan du vara i behov av muntligt prov eller förlängd provtid på Trafikverkets kunskapsprov. 

Man behöver då göra en ansökan till Transportstyrelsen och bifoga en utredning på din diagnos som underlag till deras beslut om du kan få ett anpassat kunskapsprov. Det kan ta lång tid innan man får beslutet från Trafikverket, så ansök om det i god tid, gärna redan när du fått ditt körkortstillstånd.

Om du inte har någon utredning eller annan dokumentation, men känner att du har stora svårigheter med läsförståelse, kan du kontakta oss.

Vi bokar en tid för att göra ett lästest som underlag för Trafikverkets bedömning. Vi hjälper dig också med hur du ska fylla i din ansökan och självvärdering.

Lästestet

Vi använder oss av Hogrefes testmaterial; bokstavskedjor, ordkedjor, meningskedjor och läshastighet.

Avsatt tid ca 2 timmar inkl. ansökan, självvärdering och instruktioner. Därefter gör vi en sammanställning av resultatet och skickar din ansökan.

Lästest 700 kr.

Anpassad teorilektion 550 kr / 50 minuter

Ring oss vid frågor och för att boka tid för lästest och hjälp med ansökan 026-252512

550.00kr